Czyszczenie i sprzątanie – księga organizacji

2835

Niezależnie od branży, w jakiej pracujemy i jakie zajmujemy stanowisko, w organizacji jest coś takiego jak księga dobrych praktyk i norm, jakie muszą zostać zachowane. Dobre praktyki kreowane są oczywiście przez kierowników i menadżerów, którzy posiadają doświadczenie w swojej branży i znają specyfikę wykonywanego zawodu.

Dołącz do projektu „Rozwijam moją firmę sprzątającą”

Czyszczenie i sprzątanie – dbaj o dobre praktyki

W branży utrzymania czystości dobre praktyki i przestrzeganie norm oraz zasad jest bardzo ważne. Osoby zarządzające utrzymaniem czystości w obiektach spotykają się ciągle z problemami i wyzwaniami takimi jak bezpieczeństwo, utrzymanie wysokiej jakości i powtarzalności usług, nowe rozwiązania technologiczne czy utrzymanie dobrego wizerunku.

Na co stawiają organizatorzy targów CMS Berlin 2019?

Ujednolicenie procesów i procedur w organizacji

Optymalizacja operacji utrzymania czystości w obiektach jest bardzo często pomijanym aspektem w branży. Aby optymalizacja regularnie postępowała należy monitorować stan produktów, sprzętu. Przede wszystkim zwracaj uwagę na wdrożone procedury, czy są przestrzegane i niezastępowane tzw. półśrodkami. Na bieżąco trzeba sprawdzać, monitorować i testować przyjęte normy. W branży utrzymania czystości, gdzie rotacja personelu jest dość wysoka należy zwracać na to szczególną uwagę. Gdy nie mamy problemów z wykonaniem usługi na 100%, w danym miejscu bardzo trudno jest zwrócić uwagę na brak wdrożonych procedur, dlatego niezależnie od sytuacji sprawdzajcie i monitorujcie dla zasady.

Na rynku usług sprzątających nie jest łatwo?

Wykonanie szczegółowej dokumentacji

Dokumentacja jest potrzebna, jednakże nie można popadać w nadzwyczajną biurokrację. W tym punkcie warto zastanowić się nad tym, aby zakres prac, przekazane zasoby w postaci oddelegowanych pracowników, produkty i sprzęt oraz w przypadku branży utrzymania czystości Plany Higieny zostały maksymalnie opisane. Drukujemy i przekazujemy je każdemu pracownikowi, możemy to przygotować w formie regulaminu.

Kontrole i inspekcje

Jeżeli chcesz coś poprawić to musisz to zbadać. Dział zapewnienia jakości lub specjalnie przygotowane mechanizmy umożliwiają śledzenie wydajności i jakości świadczonych usług. Regularne inspekcje pozwolą na określenie parametrów do badania wśród personelu i jakości. Warto stosować to narzędzie, dzięki temu wykażemy swoim Klientom, że jesteśmy zaangażowani w cały proces i jesteśmy proaktywną organizacją.

czyszczenie
Podsumowując, menadżerowie i kierownicy muszą wymieniać się pozyskaną wiedzą i poglądami na temat wykonywanej pracy. Właśnie takie burze mózgów pomogą w określeniu i przygotowaniu najlepszych praktyk i norm do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Istotne jest także, dzielenie się najlepszymi praktykami i pomoc innym organizacjom w osiąganiu celów, niekoniecznie tylko tych wspólnych.

Szkolenia

Dobre szkolenia to takie szkolenia, gdzie trenerzy są dobrze przygotowani merytorycznie i praktycznie z zagadnień związanych z branżą utrzymania czystości. Zbyt często osoby szkolące nie są zbyt dobrze zorientowane w najnowszych trendach i nowościach. Wiedza przekazywana prelegentom jest lekko mówiąc przestarzała, choć sprawdzona i poparta doświadczeniem. Kierownicy i menadżerowie powinni opracować specjalny program szkoleniowy i aktualizować go do potrzeb i wymagań. Twoja wiedza i umiejętności w tej branży są bardzo ważne dlatego korzystaj ze szkoleń tak aby Twoje czyszczenie i sprzątanie stało na najwyższym poziomie.

Współpraca z organizacjami branżowymi

Dobrą praktyką jest współpracowanie z organizacjami, które przekazują wiedzę czy prowadzą badania. Warto śledzić ich poczynania i aktywnie brać udział w spotkaniach, prelekcjach czy konferencjach organizowanych na tematy związane z branżą utrzymania czystości.

Podsumowując, menadżerowie i kierownicy muszą wymieniać się pozyskaną wiedzą i poglądami na temat wykonywanej pracy. Właśnie takie burze mózgów pomogą w określeniu i przygotowaniu najlepszych praktyk i norm do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Istotne jest także, dzielenie się najlepszymi praktykami i pomoc innym organizacjom w osiąganiu celów, niekoniecznie tylko tych wspólnych.

Reklama