Kto ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie?

1189

Na kim ciąży odpowiedzialność za odśnieżanie w okresie zimowym? Czy opady śniegu to jedyny problem? Wbrew obiegowej opinii, utrzymanie czystości chodników przylegających do prywatnych posesji nie spoczywa na barkach gminy, lecz na właścicielu danej nieruchomości.

Do kogo należy chodnik?

Dokładnie mówi o tym art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warto zwrócić szczególną uwagę na punkt 4, który mówi wprost o nakazie uprzątnięcia błota oraz śniegu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Ustawodawca precyzuje, oczywiście czym jest chodnik – może to być droga publiczna służąca do ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy danej nieruchomości. Za niestosowanie się do powyższych przepisów prawa może zostać nałożony mandat karny w kwocie do 1500 zł.

Odpowiedzialność za odśnieżanie i czystość

Jednakże ten przepis jasno określa, że właściciel nieruchomości nie ma praw dotyczących własności chodnika ale ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie oraz dbać o ogólną czystość. Co ważne jednak i należy mieć to na uwadze, że nie każdy chodnik spełnia powyższe kryteria. Jeżeli nieruchomość nie przylega bezpośrednio do danego chodnika to nie spoczywa na właścicielu odpowiedzialność za odśnieżanie czy utrzymania czystości.

Odpowiedzialność za drogi publiczne czy chodniki niespełniające powyższych kryteriów, które należy odśnieżać lub utrzymać w czystości spoczywa na barkach burmistrza, wójta lub prezydenta – drogi gminne, Staroście – drogi powiatowe, Wojewodzie – drogi wojewódzkie.

Konsekwencje zaniedbań

Co w przypadku jeżeli na nieodśnieżonym chodniku dojdzie do szkody lub wypadku? Osoba, która odpowiedzialna jest za jej utrzymanie, może zostać zobowiązana przez sąd do wypłaty odszkodowania podczas procesu cywilnego. W takich sprawach warto, określić kto odpowiedzialny jest w danym miejscu za odśnieżanie czy utrzymanie czystości.

fot. Perfect House Sp. z o.o.


Jeżeli podobał Ci się artykuł i chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w serwisie informacyjnym Branży Czystości, zapisz się do naszego Newslettera TUTAJ!

Reklama