4 TRENDY W PROFESJONALNYM SPRZĄTANIU W 2023 ROKU

289

W 2023 r. branża sprzątająca nadal się rozwija i to jak dynamicznie. Obserwujemy wzrost trendów w profesjonalnym sprzątaniu w stosunku do poprzednich lat i pojawienie się nowych trendów w sprzątaniu. Raport „Cleaning in Focus 2023”  szczegółowo przygląda się trendom w zakresie czyszczenia w 2023 roku.

W miejscach na całym świecie COVID nadal budzi niepokój, podczas gdy nacisk na wysoki poziom czystości i higieny utrzymuje się wszędzie, a trendy w zakresie czyszczenia muszą dostosować się do tych zmienionych standardów. Oprócz rozważań po pandemii przewidujemy cztery główne obszary trendów w sprzątaniu w 2023 roku: zrównoważony rozwój, technologia, rekrutacja i koszty.

Bardziej ekologiczne trendy w sprzątaniu

Zrównoważony rozwój jest ważnym czynnikiem w branży sprzątającej, ponieważ przecina się z wieloma różnymi aspektami działalności, od materiałów i procesów stosowanych do produkcji środków czyszczących po utylizację tych produktów po użyciu.

Konsumenci są coraz bardziej skłonni płacić wyższą cenę za produkty, które wykazują zrównoważone właściwości, a firmy szukają sposobów na ograniczenie swojego wpływu na środowisko. Kluczowe obszary, na których się skupiamy, to zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, zwiększenie ponownego wykorzystania produktów oraz położenie nacisku na trwałość produktów.

Oprócz tych rozważań, firmy mogą być również zmuszone wziąć pod uwagę zrównoważony rozwój swoich procesów dystrybucji i produkcji, a także ogólną odpowiedzialność społeczną biznesu. Aby być naprawdę zrównoważonym, firmy muszą brać pod uwagę pełny cykl życia swoich produktów i znaleźć sposoby na zminimalizowanie ich wpływu na środowisko.

Czyszczenie zaawansowane technologicznie

Jeszcze w latach poprzedzających pandemię wszyscy obserwowaliśmy trendy w sprzątaniu, skupione wokół ciągłego rozwoju technologii sprzątania. Czy teraz, przy podwyższonych standardach sprzątania, problemach kadrowych i zrównoważonym rozwoju wśród trendów czyszczenia w 2023 roku, nadszedł wreszcie czas na masową robotyzację?

Zrobotyzowana technologia sprzątania może przynieść wiele korzyści obiektom, w tym lepszą jakość i dostępność sprzątania, wydajność i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Technologia może również uwolnić personel , aby mógł skupić się na ważniejszych lub bardziej znaczących zadaniach.

Jednak przyjęcie sprzątania przez roboty będzie powolne, częściowo ze względu na wymagane początkowe inwestycje i bieżące koszty utrzymania. Opcje leasingu i inteligentna konstrukcja budynków mogą pomóc złagodzić niektóre z tych kosztów.

W miarę jak coraz więcej osób spotyka się z robotami sprzątającymi i zapoznaje się z nimi w swoim codziennym życiu, prawdopodobne jest, że stosowanie takich technologii będzie rosło. Ostatecznie wykorzystanie robotyki w sprzątaniu może poprawić wydajność, higienę i zrównoważony rozwój, oferując jednocześnie narzędzie do współpracy dla personelu.

Brak profesjonalnego personelu sprzątającego

Obserwacje niedoborów kadrowych i problemów z retencją będą stałymi trendami sprzątania w 2023 roku.

Aby rozwiązać te problemy, firmy mogą spojrzeć na inne trendy w sprzątaniu i rozważyć wdrożenie technologii, takiej jak roboty i automatyzacja, aby pomóc w zadaniach związanych ze sprzątaniem, zmniejszając zapotrzebowanie na siłę roboczą i potencjalnie poprawiając retencję, oferując szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego dla personelu.

Ponadto firmy mogą skupić się na stworzeniu bardziej pozytywnego postrzegania prac porządkowych, podkreślając znaczenie serwisu sprzątającego jako niezbędnych pracowników. Oferując ergonomiczny sprzęt i ciągłe szkolenia, firmy mogą również poprawić fizyczne i psychiczne samopoczucie personelu sprzątającego, co potencjalnie prowadzi do lepszej retencji.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie problemów kadrowych może wymagać połączenia rozwiązań technologicznych i wysiłków w celu poprawy postrzegania i warunków pracy personelu dozorującego, ale w dającej się przewidzieć przyszłości pozostanie trendem w profesjonalnym sprzątaniu.

Rosnące koszty

Nic dziwnego, że jednym z najbardziej widocznych trendów w profesjonalnym sprzątaniu w tym roku będą rosnące koszty, z jakimi borykają się firmy. Każdy punkt, od surowej produkcji po sprzedaż, zostanie dotknięty różnymi problemami.

Wojna na Ukrainie ograniczyła surowce z Rosji, w tym niektóre kluczowe komponenty technologii i infrastruktury transportowej, jednocześnie wpływając na koszty energii odczuwane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i obywateli.

Inflacja i bieżące koszty utrzymania w dalszym ciągu wpływają na decyzje zakupowe prywatnie i zawodowo we wszystkich branżach, a chociaż rządy lub autorytatywne organy mogą przenosić pieniądze z innych źródeł, aby pokryć wsparcie, istnieje tylko ograniczona liczba kosztów, które firma może przenieść na klientów.

Nexus trendów w profesjonalnym czyszczeniu

Kiedy patrzymy na trendy w sprzątaniu przez większość lat, widzimy lidera, jeden trend, który będzie przyciągał więcej uwagi niż inne, ale trendy w sprzątaniu w 2023 roku wydają się znacznie bardziej współzależne.

Żaden z omawianych tutaj tematów nie jest samodzielny. Aby odnieść sukces, technologia musi być zrównoważona i opłacalna. 

źródło: intercleanshow.com


Jeżeli podobał Ci się artykuł i chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w serwisie informacyjnym Branży Czystości, zapisz się do naszego Newslettera TUTAJ!

Reklama