Wyróżnij się ekologicznym znakiem EcoLabel

2457

W 1992 roku ustanowiono oznakowanie EcoLabel, jest to opracowany przez Wspólnotę Europejską dobrowolny program ogólnoeuropejski przeznaczony dla ochrony środowiska naturalnego. Znak EcoLabel to dobrowolny znak mający na celu zachęcenie przedsiębiorstw do wytwarzania swoich produktów i wprowadzania ich na rynek jako mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Oznaczenie EcoLabel na etykietach wyrobów świadczy o tym, że są one mniej szkodliwe dla środowiska, ponieważ spełniają restrykcyjne kryteria środowiskowe uzgodnione wewnątrz wspólnoty przez Państwa członkowskie.

Ecolabel
Aby posiadać oznakowanie Ecolabel należy spełnić szereg warunków oraz ponieść koszty z tego tytułu, dla wielu firm może stanowić to barierę nie do pokonania. Jednakże warto spróbować i wziąć udział w certyfikacji.

Poniższe grupy produktów objęte obecnie certyfikacją EcoLabel:

• Produkty kosmetyczne spłukiwane
• Pochłaniające środki higieniczne
• Uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych
• Detergenty do zmywarek do naczyń
• Detergenty do zmywarek do naczyń z zastosowaniem przemysłowym i instytucjonalnym
• Detergenty do ręcznego zmywania naczyń
• Detergenty pralnicze
• Detergenty pralnicze z zastosowaniem przemysłowym i instytucjonalnym
• Wyroby włókiennicze
• Obuwie
• Farby i lakiery wewnętrzne i zewnętrzne
• Urządzenia do przetwarzania obrazu
• Komputery osobiste, notebooki i tablety
• Odbiorniki telewizyjne
• Drewniane pokrycia podłogowe
• Twarde pokrycia
• Meble
• Podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza
• Pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła
• Ogrzewacze wody
• Smary
• Materace łóżkowe
• Armatura sanitarna
• Toalety spłukiwane i pisuary
• Produkty z papieru przetworzonego
• Papier gazetowy
• Papier zadrukowany
• Papier do kopiowania i papier graficzny
• Bibuła
• Usługi kempingowe
• Usługi zakwaterowania turystycznego

Papier higieniczny oraz uniwersalne środki czystości stanowią odpowiednio 11% i 12% wszystkich produktów. Farby i lakiery stanowią około 15 %, a największą grupą są twarde pokrycia podłogowe, bo stanowią aż 36 %. Na pierwszy rzut oka widać, że branża utrzymania czystości nie próżnuje w zakresie oznakowania Ecolabel, jest to bardzo dobra tendencja, miejmy nadzieję, że powyższe wartości z roku na rok będą się powiększać.

Krajami jakie przodują w ilości przyznanych oznakowani Ecolabel są Niemcy, Włochy i Francja. Kolejne miejsca zajmuje Hiszpania, Holandia i Szwecja.
Korzyściami z posiadania oznakowania Ecolabel na swoich produktach jest możliwość wzięcia udziału w szerszym wachlarzu zamówień publicznych, gdzie głównie pod uwagę bierze się kryteria ekologiczne. Świadomość obywateli UE dotycząca ochrony środowiska jest coraz większa, ludzie chętniej wybierają produkty, które są ekologiczne.
Aby posiadać oznakowanie Ecolabel należy spełnić szereg warunków oraz ponieść koszty z tego tytułu, dla wielu firm może stanowić to barierę nie do pokonania. Jednakże warto spróbować i wziąć udział w certyfikacji.

 

Reklama