Graffiti nie takie straszne – usuwanie

2139

Graffiti w Polsce stało się zjawiskiem powszechnym. „Malowidła” pojawiają się na murach domów, sklepów czy wagonach a nawet na zabytkach. Głownie narażone są obiekty pozostawione same sobie i nie pilnowane. Szczególnie takie miejsca są pożądane przez osoby, które wykonują graffiti. Usuwanie graffiti jest wysoce problematyczne i przysparza wielu kłopotów, farby jakie używane są przez malujące osoby są niezwykle trwałe, co więcej gdy powierzchnia jest porowata substancja wnika głęboko w strukturę.

Przed omówieniem technicznych aspektów usuwania graffiti, należy wspomnieć o budowie i składzie puszki areozolu. Puszka areozolowa powstała w 1931 r, w Stanach Zjednoczonych, opatentowana przez chemika pochodzenia norweskiego Erika Rotheima. Składa się ona z końcówki do rozpylania, która jest połączona rurką z wnętrzem pojemnika. Płyn znajdujący się w środku zostaje rozpylony pod ciśnieniem, wielkość powierzchni jaka zostanie pokryta zależy od nałożonej końcówki. Wewnątrz puszki znajduje się farba areozolowa, która fachowo nazywana jest układem koloidalnym, który tworzy mieszanina dwóch substancji. W omawianej sytuacji substancją rozpraszającą jest gaz ( propan lub butan) a rozproszoną farba. Lakier to połączenie rozpuszczalnika, pigmentu i substancji błonotwórczych potocznie nazywanych spoinami.

Graffiti
Usuwanie graffiti jest stosunkowo trudną usługą, jak wynika z poniższego artykułu należy wielokrotnie posiadać odpowiedni sprzęt i odpowiednio dobrane środki czyszczące. Pomimo posiadania dwóch wcześniej wymienionych czynników, musimy posiadać wiedzę i doświadczenie na temat substancji z jaką przyjdzie nam się zmierzyć.

Przed przystąpieniem do właściwego usuwania graffiti, należy wykonać szereg czynności przygotowawczych. Co ważne, wielokrotnie zdarza się, że jedna wybrana metoda usuwania graffiti nie działa. W tym wypadku musimy kompilować i łączyć różne techniki. Najważniejszą zasadą jaką należy się kierować to aby usuwać malowidła w taki sposób aby nie uszkodzić podłoża.

Podczas pracy należy zwracać szczególną uwagę na:

 • Należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu, w przypadku kiedy środki chemiczne zostały źle dobrane nie uszkodzimy całości czyszczonej powierzchni.
 • Bezwzględnie nie należy usuwać graffiti punktowo, bardzo prawdopodobne jest to, że pozostanie po tym jasna plama. Aby nie było takiej sytuacji czyścimy całą powierzchnie, a nie tylko tą, która została pokryta lakierem.
 • Produkty do usuwania graffiti to specjalistyczne preparaty, co do których musimy stosować odpowiednie środki ostrożności. Zważamy oczywiście na zdrowie użytkowników, ale przede wszystkim stosujemy się do opisu na ulotce.
 • W przypadku użycia preparatu ochronnego anty-graffiti, powinno się zapisać gdzie została ona zastosowana.
Graffiti
Przed przystąpieniem do właściwego usuwania graffiti, należy wykonać szereg czynności przygotowawczych. Co ważne, wielokrotnie zdarza się, że jedna wybrana metoda usuwania graffiti nie działa. W tym wypadku musimy kompilować i łączyć różne techniki. Najważniejszą zasadą jaką należy się kierować to aby usuwać malowidła w taki sposób aby nie uszkodzić podłoża.

Farby aerozolowe posiadają różny skład, co więcej namalowane graffiti może zostać wykonane za pomocą różnych rodzajów farb różnych producentów. Przy usuwaniu graffiti używany środek powinien być odpowiednio dobrany do powierzchni pod względem porowatości i pH.

 • Podłoża mineralne wrażliwe na dany odczyn pH wymaga odpowiedniego dobrania używanego preparatu. Środek o odczynie kwaśnym może być stosowany do kamienia o składzie krzemianowym lub niewapnistym. Nie trzeba przypominać, że środków kwaśnych nie stosujemy na powierzchni wrażliwej na kwasy, jak np. wapień, tynk, marmur czy piaskowiec.
 • Powierzchnie, które są silnie porowate, takie jak wapień, tynk czy nawet cegła wymagają od nas aby użyć preparatu, który usunie farbę z porów.

Metody usuwania graffiti:

 • Metoda Hydromechaniczna

Powyższa metoda polega na usuwaniu graffiti za pomocą myjki ciśnieniowej. Zazwyczaj przed zastosowaniem środków chemicznych, zaleca się wypróbować właśnie tę metodę. Zaletami tej metody jest brak użycia środków chemicznych, które mogą uszkodzić podłoże. Przy stosowaniu tej metody należy odpowiednio dobrać ciśnienie do powierzchni, tak aby jej nie uszkodzić. Nadmierne stosowanie może doprowadzić do wypłukania spoiwa, które jest wrażliwe na działanie wody.

 • Metoda ścierno-strumieniowa

Metoda ścierno-strumieniowa polega na wyrzucie pod ciśnieniem odpowiednio dobranego ścierniwa za pomocą pistoletu. Potoczna nazwa tej metody to piaskowanie, które pochodzi od piasku używanego jako ścierniwo. W przypadku piaskowania stosuje się różne rodzaje materiału ściernego w zależności od potrzeb. Według fachowców metoda ścierno-strumieniowa jest w wielu przypadkach jest najbardziej ekonomiczną i najskuteczniejszą metodą w walce z graffiti.

 • Metoda laserowa

Aby usuwać graffiti za pomocą laseru należy przygotować się na bardzo duży wydatek i przejście specjalistycznych szkoleń. Usuwanie farby aerozolowej za pomocą wiązki laserowej polega na odparowaniu potraktowanej warstwy z czyszczonego podłoża. Dla środowiska naturalnego jest to metoda najbardziej korzystna, nie używamy produktów chemicznych, ścierniw i wody.

Zabezpieczenie przed graffiti-powłoki

Zastosowanie powłok zabezpieczających polega na pokryciu powierzchni odpowiednim do tego typu prac preparatem. Dzięki takiemu zastosowaniu wykonane graffiti łatwo się zmywa samą wodą ( metoda hydromechaniczna). Na rynku dostępne są specjalistyczne produkty zabezpieczające powierzchnie, które są szczególnie narażone na działanie farb aerozolowych. Powłoki posiadają właściwości hydro- i olejofobowe, oraz takie, które uniemożliwiają na stałe połączenie farby z powierzchnią.

 • Powłoki Tracone

Powłoka zabezpieczająca wraz z usuwaną farbą jest usuwana, po każdym usunięciu należy od nowa nałożyć warstwę. Zabezpiecza pokrytą powierzchnię przed penetracją farby w strukturę.

 • Powłoki Trwałe

Tego rodzaju powłok zabezpieczających należy używać tylko i wyłącznie na suchą powierzchnię przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, kiedy temperatura nie jest niższa niż 10 stopni Celsjusza. Powłoki trwałe są najbardziej skuteczne przy zabezpieczaniu podłoża o bardzo dużej gęstości. Nie stosuje się w przypadku podłoża które jest porowate.

 • Powłoki Półtrwałe

Powłoki półtrwałe należy odnawiać już za drugim razem po usunięciu farby. Preparat wnika w strukturę zabezpieczonego materiału. Zabezpieczoną powierzchnie czyści się za pomocą odpowiednio dobranego rozpuszczalnika (usuwanie farby), a następnie należy spłukać wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.

 Podsumowując, usuwanie graffiti jest stosunkowo trudną usługą, jak wynika z poniższego artykułu należy wielokrotnie posiadać odpowiedni sprzęt i odpowiednio dobrane środki czyszczące. Pomimo posiadania dwóch wcześniej wymienionych czynników, musimy posiadać wiedzę i doświadczenie na temat substancji z jaką przyjdzie nam się zmierzyć.

 

Reklama