Utrzymanie czystości w gminach

912

W myśl ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot musi zapewnić i utrzymywać czystość i porządek na swoim terenie. Gmina może wynająć odpowiednie firmy do tego typu działań lub utworzyć jednostki budżetowe, które wykonają ww. pracę w ramach swoich kompetencji.

Do obowiązku gminy/miasta należy przede wszystkim utrzymanie porządku i czystości na terenie na którym sprawuje władzę. Parki, place zabaw, chodniki czy ulice to miejsca, które musi utrzymywać samorząd.  Każda gmina/ miasto uchwala Regulamin Porządku i Czystości, który dokładnie określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwaleniem Regulaminu Czystości i Porządku w Gminie zajmuje się Rada Gminy/Miasta, jest to akt prawa miejscowego.

utrzymanie czystości
Właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się np. w pojemniki do składowania odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek oczyszczania chodników przylegających bezpośrednio do swojego terenu, tymi obowiązkami są przede wszystkim odśnieżanie czy usuwanie błota.

Utrzymanie porządku i czystości to nie tylko obowiązek gminy, ale także jej mieszkańców, którzy są właścicielami nieruchomości położonych na jej terenie.  Każdy z mieszkańców posiadający nieruchomość jest bezwzględnie zobowiązany do utrzymaniu porządku. Tym samym, właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się np. w pojemniki do składowania odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek oczyszczania chodników przylegających bezpośrednio do swojego terenu, tymi obowiązkami są przede wszystkim przy odśnieżaniu czy usuwanie błota.

Utrzymanie czystości przy własnej nieruchomości

Posiadając nieruchomość warto wiedzieć jakie obowiązki i przywileje nam przysługują. Tłumaczenie się z nieznajomości prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Na pewno nikt nie chciałby zostać ukarany grzywną lub mandatem za brak czystości w swoim otoczeniu. Zapoznajcie się z Regulaminem Czystości i Porządku w Waszym miejscu zamieszkania.

Osoby posiadające własną nieruchomość, muszą koniecznie przestrzegać obowiązujących przepisów, niestety jak wynika z badań większość samorządów bezwzględnie egzekwuje prawo. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy mieliście styczność z upomnieniem lub nałożeniem kary przez urzędy? Napisz do nas na adres kontakt@branzaczystosci.pl.

Reklama